Геологи уул, уурхайн сургууль - Уул уурхайн маркшейдер хөтөлбөрийн тодорхойлолт
6/16/2020 4:14:47 PM

Уул уурхайн маркшейдер