Мэдээлэл, холбоо технологийн сургууль - IoT технологи хөтөлбөрийн тодорхойлолт
6/16/2020 4:49:45 PM