Мэргэжил сонголтоос хоцорсон элсэгчдийн мэргэжил сонголт
7/10/2020 11:04:30 PM

2020.7.11-нээс 22-ны өдрүүдэд мэргэжил сонголтоос хоцорсон элсэгчдийн мэргэжил сонголт нээлттэй явагдана.