ЗАРЛАЛ


Улаанбаатар хотоос ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэхийг хүсэгчид 2017 оны 07 сарын 01-ний өдрийн 14:00 цагаас элсэлтийн бүртгэл www.elselt.edu.mn вэб хаягаар бүртгэж эхлэнэ.

Аймаг орон нутгаас элсэхийг хүсэгчдийн бүртгэл болон хуваарь сонголтыг Монголын Их Дээд Сургуулиудын Консорциум /МИДСК/ зохион байгуулна.

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ БҮЛГҮҮД

 

Д\д Бүлэг Ерөнхий шалгалтын оноог тооцох хичээлүүд Босго оноо
Тайлбар
1 I бүлэг Математик, Физик
400-иас 500 онооны хооронд буюу 50%-иас 62.5% (аль нэг хичээлээр)
Одтой (*) хөтөлбөрүүд дээр тусгайлсан босго оноо буюу 450, 500 оноо
2 II бүлэг Хими, Математик, Физик
400 оноо буюу 50% (аль нэг хичээлээр)
3 III бүлэг Хар зураг ба Математик 400 оноо буюу 50% (математикийн хичээлийн хувьд)
Хар зургийн ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт
4 IV бүлэг Математик, Гадаад хэл /Англи, орос хэл/ 400 оноо буюу 50% (аль нэг хичээлээр)
5 V бүлэг Нийгмийн тухай мэдлэг, Математик 450 оноо буюу 62.5% (аль нэг хичээлээр)
ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ТӨСӨЛ ТАНИЛЦУУЛГА ҮЗЭХ
6 VI бүлэг Математик ба Физик 680
(хичээл 1 ба 2-ын хувьд)
Математик болон физикийн шалгалтын оноог тус тус босго оноонд тооцно
7 VII бүлэг Хар зураг ба Математик 680
(хичээл 1 ба 2-ын хувьд)
Ур чадварын шалгалт болон математикийн шалгалтын оноог тус тус босго оноонд тооцно
8 VIII бүлэг Математик ба Физик 650 оноо
Математик болон физикийн шалгалтын оноог тус тус босго оноонд тооцно