НИЙТ БҮРТГҮҮЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

2015 ОНЫ 08 САРЫН 10-НААС ШУТИС-ИЙН НЭМЭЛТ ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ ЭХЛЭНЭ.

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ БҮЛГҮҮД

 

Д\д Бүлэг Ерөнхий шалгалтын оноог тооцох хичээлүүд Ерөнхий шалгалтын хичээлүүдийн оноог тооцох хувь* Ерөнхий шалгалтанд авсан байх шаардлагатай босго оноо
/нийт авбал зохих онооноос авсан байх шаардлагатай хувь/
Нэмэлт шалгуур
хичээл 1 хичээл 2
1 I бүлэг Математик
Физик хичээл 1 - 100%
хичээл 2 -  50%
400 оноо буюу 50%
(хичээл 1-ийн хувьд)
2 II бүлэг Хими
Математик хичээл 1 - 100%
хичээл 2 - 50%
400 оноо буюу 50%
(хичээл 1-ийн хувьд)

 

3 III бүлэг Хар зураг Математик Хичээл 1 - 100%
хичээл 2 - 50%
450 оноо буюу 56.25%
(хичээл 2-ын хувьд)
Хар зургийн ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт
4 IV бүлэг Математик Гадаад хэл /Англи эсвэл Орос хэл/ хичээл 1 - 100% хичээл 2 -  50% 450 оноо буюу 56.25% (хичээл 1-ийн хувьд)
5 V бүлэг Нийгмийн тухай мэдлэг Математик хичээл 1 - 100% хичээл 2 - 50% 500 оноо буюу 62.5%
(хичээл 1-ийн хувьд)
ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ТӨСӨЛ ТАНИЛЦУУЛГА ҮЗЭХ
6 VI бүлэг Математик Физик хичээл 1 - 100% хичээл 2 - 50% 680 оноо буюу 85%
(хичээл 1 ба 2-ын хувьд)
7 VII бүлэг Хар зураг Математик хичээл 1 - 100% хичээл 2 - 50% 650 оноо буюу 81.25%
(хичээл 1 ба 2-ын хувьд)
Хар зургийн ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт
8 VIII бүлэг Математик Физик хичээл 1 - 100% хичээл 2 - 50% 650 оноо буюу 81.25%
(хичээл 1 ба 2-ын хувьд)

* - Бодох аргачлал:

Ерөнхий шалгалтын хичээлүүдийн оноог (100%+50%) гэсэн харьцаагаар авч нэмж тооцно. Хэрэв та Ерөнхий шалгалт өгч хичээл 1-д 700 оноо, хичээл 2-т 400 оноо авсан бол Таны нийлбэр оноо х=700+(400/2)=900 оноо болно.

 

Нийт бүртгүүлэгчдийн анхааралд

1. Элсэгч нь ШУТИС-ийн элсэлтийн бүх бүлэгт зэрэг бүртгүүлэх боломжтой.

2. Элсэгч нэг бүлэгт бүртгүүлсэн тохиолдолд 8000 төгрөг, 2 ба түүнээс дээш бүлэгт бүртгүүлбэл 4000 төгрөгийн шатлалтайгаар бүртгэлийн хураамжийн үнэ нэмэгдэнэ.

3. Элсэгч бүртгүүлэхдээ 2013, 2014, 2015 оны аль нэг батламжийн дугаар, регистрын дугаарыг заавал оруулна.

4. Элсэгчийн бүртгүүлж буй бүлгээр онооны жагсаалтыг гаргахдаа 2013, 2014, 2015 оны батламжийн хамгийн өндөр оноог хайлт хийж гаргана.

5. Элсэгч таны овог, нэр бүртгүүлсэн бүлгүүдэд онооны жагсаалтаар гарах бөгөөд хэрэв та тухайн өдрийн дуудагдсан бүлгээс хуваарь сонголт хийсэн тохиолдолд бусад бүлэгт таны овог, нэр дарагдаж “... бүлгээс Хуваарь сонгосон” гэх мэдээлэл жагсаалтанд гарах болно.

Жишээлбэл:

Хуваарь сонгохоос өмнөх жагсаалт

6. Хуваарь сонгох бүлэг бүрийг тогтсон өдөр, заасан цагт онооны дарааллаар дуудах тул элсэгч та аль бүлгээс ямар хуваарь сонгохоо сайтар төлөвлөж оролцохыг анхаарна уу. /Сонгосон хуваарийг солих, өөрчлөх боломжгүй/

Жишээлбэл:

Элсэгч Цогтбаяр овогтой Мишээл 1-р бүлгийн 27-д, 3-р бүлгийн 7-д, 5-р бүлгийн 3-т тус тус жагссан байна. Элсэгч Ц.Мишээл нэгдүгээр бүлгээс хуваарь сонгосон тохиолдолд бусад бүртгүүлсэн бүлгийн жагсаалтанд овог, нэр дарагдаж “I бүлгээс Хуваарь сонгосон” гэсэн мэдээлэл гарна.

7. Элсэгч тогтсон өдөр, заасан цагт хуваарь сонголт хийгээгүй, ирээгүй тохиолдолд дараагийн элсэгчийг онооны жагсаалтын дагуу дуудаж хуваарь сонгуулна.

8. ЭЛСЭГЧ ХУВААРЬ СОНГОЛТЫГ ЗӨВХӨН НЭГ УДАА ХИЙНЭ.

ХУГАЦАА

  • - 2015 оны 06 сарын 29 – 07 сарын 05-ны хооронд бүртгэл явагдана.
  • - 07 сарын 05-ны 18:00 цагт бүртгэл хаагдана.
  • - 07 сарын 06-ны 08:00 цагт Хар зургийн шалгалт
  • - 07 сарын 07-ны 12:00 цагт Онооны жагсаалт элсэлтийн веб хуудсанд байршина.

ЭЛСЭГЧ илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Элсэлтийн журам, бүртгэлийн хуудас бөглөх заавар гэсэн хэсгүүдээс авах боломжтой.

ЭЛСЭГЧ бүртгэлийн веб хуудсанд Зөвхөн нэг удаа бүртгэлийн хураамж төлснөөр таны бүртгэл баталгаажна.