"ИНЖЕНЕР, ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛ" ТӨСЛИЙН УРЬДЧИЛСАН СОРИЛЫН УЛААНБААТАР ХОТ ДАХЬ БҮРТГЭЛ ДУУССАН