ШУТИС-ИЙН БАКАЛАВРЫН ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ЭЛСЭХИЙГ ХҮСЭГЧДИЙН УРЬДЧИЛСАН БҮРТГЭЛ

орон даяар 2016 оны 4 сарын 29-нээс эхэллээ.

Хөтөлбөр, мэргэжлийн танилцуулга

Урьдчилсан бүртгэлд бүртгүүлэх

ЗӨВЛӨМЖ


Сурагч та урьдчилсан бүртгэлд бүртгүүлснээр ШУТИС-ийн хөтөлбөр, мэргэжлийн танилцуулгыг харах ба математик, физик, хими, нийгмийн тухай мэдлэг, англи хэл, монгол хэл хичээлийн онлайн тестээр өөрийгөө сорих боломжтой.
Онлайн тестийн үр дүнгээр өөрийн сонирхож буй хөтөлбөр, мэргэжлээр элсэн суралцах боломжтой эсэхээ урьдчилан харж болно. Үүний тулд та www.esh.edu.mn сайтаар орж бүртгүүлэх ба шалгалт цэсэнд хандаж онлайн тестээ өгнө үү.МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ БҮЛГҮҮД

 

Д\д Бүлэг Ерөнхий шалгалтын оноог тооцох хичээлүүд Босго оноо
Тайлбар
1 I бүлэг Математик эсвэл Физик
450-иас 650 онооны хооронд буюу 56.25%-иас 81.25% (хичээл 1-ийн хувьд)
Одтой (*) хөтөлбөрүүд дээр тусгайлсан босго оноо буюу 500-550 оноо
2 II бүлэг Хими эсвэл Математик
450 оноо буюу 56.25% (хичээл 1-ийн хувьд)
3 III бүлэг Хар зураг ба Математик 500 оноо буюу 62.5% (хичээл 2-ын хувьд)
Хар зургийн ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт
4 IV бүлэг Математик эсвэл Гадаад хэл /Англи, орос хэл/ 450 оноо буюу 56.25% (хичээл 1-ийн хувьд)
5 V бүлэг Нийгмийн тухай мэдлэг эсвэл Математик 500 оноо буюу 62.5% (хичээл 1-ийн хувьд)
ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ТӨСӨЛ ТАНИЛЦУУЛГА ҮЗЭХ
6 VI бүлэг Математик ба Физик 650
(хичээл 1 ба 2-ын хувьд)
Математик болон физикийн шалгалтын оноог тус тус босго оноонд тооцно
7 VII бүлэг Хар зураг ба Математик 650
(хичээл 1 ба 2-ын хувьд)
Ур чадварын шалгалт болон математикийн шалгалтын оноог тус тус босго оноонд тооцно
8 VIII бүлэг Математик ба Физик 650 оноо
Математик болон физикийн шалгалтын оноог тус тус босго оноонд тооцно

* - Бодох аргачлал:

Ерөнхий шалгалтын хичээлүүдийн оноог (100%+50%) гэсэн харьцаагаар авч нэмж тооцно. Хэрэв та Ерөнхий шалгалт өгч хичээл 1-д 600 оноо, хичээл 2-т 500 оноо авсан бол Таны нийлбэр оноо х=600+(500/2)=850 оноо болно.