2017-2018 хичээлийн жилийн нэмэлт элсэлтийн бүртгэл хаагдсан.