ШУТИС-ИЙН БАКАЛАВРЫН ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ УЛААНБААТАР ХОТООС ЭЛСЭХИЙГ ХҮСЭГЧДИЙН БҮРТГЭЛ 2016 ОНЫ 6 САРЫН 28-ны 15:00 ЦАГТ ЭХЛЭНЭ.

Жич: 2016 оны ерөнхий шалгалтын шалгуулагчийн хувьд 2016 оны 7 сарын 1 - нд дүн гарсаны дараа бүртгүүлэх боломжтой.


Хөтөлбөр, мэргэжлийн танилцуулга

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ БҮЛГҮҮД

 

Д\д Бүлэг Ерөнхий шалгалтын оноог тооцох хичээлүүд Босго оноо
Тайлбар
1 I бүлэг Математик эсвэл Физик
450-иас 650 онооны хооронд буюу 56.25%-иас 81.25% (хичээл 1-ийн хувьд)
Одтой (*) хөтөлбөрүүд дээр тусгайлсан босго оноо буюу 500-550 оноо
2 II бүлэг Хими эсвэл Математик
450 оноо буюу 56.25% (хичээл 1-ийн хувьд)
3 III бүлэг Хар зураг ба Математик 500 оноо буюу 62.5% (хичээл 2-ын хувьд)
Хар зургийн ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт
4 IV бүлэг Математик эсвэл Гадаад хэл /Англи, орос хэл/ 450 оноо буюу 56.25% (хичээл 1-ийн хувьд)
5 V бүлэг Нийгмийн тухай мэдлэг эсвэл Математик 500 оноо буюу 62.5% (хичээл 1-ийн хувьд)
ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ТӨСӨЛ ТАНИЛЦУУЛГА ҮЗЭХ
6 VI бүлэг Математик ба Физик 650
(хичээл 1 ба 2-ын хувьд)
Математик болон физикийн шалгалтын оноог тус тус босго оноонд тооцно
7 VII бүлэг Хар зураг ба Математик 650
(хичээл 1 ба 2-ын хувьд)
Ур чадварын шалгалт болон математикийн шалгалтын оноог тус тус босго оноонд тооцно
8 VIII бүлэг Математик ба Физик 650 оноо
Математик болон физикийн шалгалтын оноог тус тус босго оноонд тооцно

* - Бодох аргачлал:

Ерөнхий шалгалтын хичээлүүдийн оноог (100%+50%) гэсэн харьцаагаар авч нэмж тооцно. Хэрэв та Ерөнхий шалгалт өгч хичээл 1-д 600 оноо, хичээл 2-т 500 оноо авсан бол Таны нийлбэр оноо х=600+(500/2)=850 оноо болно.