ДОКТОРЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

д/д

Хөтөлбөрийн нэр

Салбар тэнхим

1

Архитектур

Архитектурын салбар

2

Барилгын инженерчлэл

Барилгын инженерийн салбар

3

Барилгын геотехник

Барилгын инженерийн салбар

4

Барилгын бүтээц эдлэлийн технологи

Барилгын инженерийн салбар

5

Гүүрийн инженерчлэл

Инженерийн байгууламжийн салбар

6

Усны барилга, байгууламж

Инженерийн байгууламжийн салбар

7

Авто замын инженерчлэл

Инженерийн байгууламжийн салбар

8

Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ

Хүрээлэн буй орчны инженерийн салбар

9

Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер

Хүрээлэн буй орчны инженерийн салбар

д/д

Хөтөлбөрийн нэр

Салбар тэнхим

1

Бизнесийн удирдлага

Бизнесийн удирдлага, менежментийн салбар

2

Менежмент

Бизнесийн удирдлага, менежментийн салбар

3

Төрийн удирдлага

Бизнесийн удирдлага, менежментийн салбар

д/д

Хөтөлбөрийн нэр

Салбар тэнхим

1

Нийгмийн ажил

Нийгмийн ухааны салбар

2

Соёл судлал

Хүмүүнлэгийн ухааны салбар

д/д

Хөтөлбөрийн нэр

Салбар тэнхим

1

Өрөмдлөгийн инженерчлэл

Газрын тос, өрөмдлөгийн салбар

2

Газрын тосны инженерчлэл

Газрын тос, өрөмдлөгийн салбар

3

Хийн инженерчлэл

Газрын тос, өрөмдлөгийн салбар

4

Геодези

Геодезийн салбар

5

Геологи

Геологи, гидрогеологийн салбар

6

Гидрогеологи

Геологи, гидрогеологийн салбар

7

Геоэкологи

Геологи, гидрогеологийн салбар

8

Инженер геологи, геотехник

Геологи, гидрогеологийн салбар

9

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

Уурхайн технологийн салбар

10

Уул уурхайн маркшейдр

Уурхайн технологийн салбар

11

Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи

Эрдэс боловсруулалт, инженерчлэлийн салбар

12

Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж

Эрдэс боловсруулалт, инженерчлэлийн салбар

13

Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

Эрдэс боловсруулалт, инженерчлэлийн салбар

д/д

Хөтөлбөрийн нэр

Салбар тэнхим

1

Хэл шинжлэл

Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбар

д/д

Хөтөлбөрийн нэр

Салбар тэнхим

1

Металлурги, металлын технологи

Машин үйлдвэрлэлийн салбар

2

Мехатроник

Механик, мехатроникийн салбар

3

Механик инженерчлэл

Техникийн механикийн тэнхим

4

Авто инженерчлэл

Тээврийн салбар

д/д

Хөтөлбөрийн нэр

Салбар тэнхим

1

Компьютерын ухаан

Компьютерийн ухааны салбар

2

Компьютерын сүлжээ

Мэдээлийн сүлжээ, аюулгүй байдлын салбар

3

Мэдээллийн технологи

Мэдээлийн технологийн салбар

4

Электроникийн инженерчлэл

Электроникийн салбар

5

Мэдээлэл холбооны сүлжээний инженерчлэл

Холбооны салбар

6

Утасгүй холбооны инженерчлэл

Холбооны салбар

д/д

Хөтөлбөрийн нэр

Салбар тэнхим

1

Боловсрол судлал

Багшлахуй, суралцахуйн лаборатор

д/д

Хөтөлбөрийн нэр

Салбар тэнхим

1

Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи, загвар зохион бүтээлт

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи, инженерчлэлийн салбар

2

Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи, инженерчлэлийн салбар

3

Ой судлал

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи, инженерчлэлийн салбар

4

Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

5

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

6

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

7

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

8

Хүнс судлал

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

9

Дизайн, урлаг судлал

Дизайны салбар

д/д

Хөтөлбөрийн нэр

Салбар тэнхим

1

Хэрэглээний математик

Математикийн тэнхим

2

Физик

Физикийн тэнхим

3

Химийн боловсруулалтын технологи

Химийн инженерчлэлийн салбар

4

Hүүрсний боловсруулалтын технологи

Химийн инженерчлэлийн салбар

5

Газрын тосны боловсруулалтын технологи

Химийн инженерчлэлийн салбар

6

Ховор ба үнэт металлын химийн технологи

Химийн инженерчлэлийн салбар

д/д

Хөтөлбөрийн нэр

Салбар тэнхим

1

Экологийн технологи

Дулааны инженерийн салбар

2

Сэргээгдэх эрчим хүч

Дулааны инженерийн салбар

3

Цахилгааны инженер

Цахилгааны инженерийн салбар

4

Дулааны эрчим хүч ба үйлдвэрлэл

Эрчим хүчний ахисан түвшний салбар

д/д

Хөтөлбөрийн нэр

Салбар тэнхим

1

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи

Технологийн салбар