Элсэгчдэд зориулсан мэдээлэл

2023-2024 оны хичээлийн жилд мөрдөх ШУТИС-ийн бакалаврын сургалтын төлбөрийн 1 кредитийн үнэлгээ, төлбөрийн  данс

д.д Бүрэлдэхүүн сургууль 1 кредитийн үнэлгээ (төгрөгөөр) Сургалтын төлбөр төлөх Хүлээн авагч байгууллагын нэр
2023-2024 оны хичээлийн жилд элссэн оюутан 2022-2023 оны хичээлийн жилд элссэн оюутан 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 оны хичээлийн жилд элссэн оюутан Банкны нэр Дансны дугаар
1 Барилга, архитектурын сургууль 157274 146711 111675 ХХБ 800024747 Барилга Архитектурын Сургууль
2 Геологи, уул уурхайн сургууль 157274 146711 111675 Голомт банк 8115007020 ШУТИС ГУУС
3 Механик, тээврийн сургууль 157274 146711 111675 Голомт банк 8115103646 ШУТИС МЕХАНИК, ТЭЭВРИЙН СУРГУУЛЬ
4 Мэдээлэл, холбоо технологийн сургууль 157274 146711 111675 ХХБ 2611184513 ШУТИС МХТС
5 Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль 157274 146711 111675 Голомт банк 8115007021 ШУТИС ҮТС
6 Эрчим хүчний сургууль 157274 146711 111675 Голомт банк 8115007022 ШУТИС ЭХС
7 Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль 153810 143479 109215 ХХБ 2611184512 ШУТИС БУХС
8 Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль 137355 128130 97530 Голомт банк 8115007023 ШУТИС ХШУС
9 Гадаад хэлний сургууль 137355 128130 97530 Голомт банк 8115007025 ШУТИС ГАДААД ХЭЛНИЙ СУРГУУЛЬ
10 Дархан-Уул аймаг дахь технологийн сургууль 129640 92147 92147 Голомт банк 4301068352 ШУТИС ДАТС

*Дархан-Уул аймаг дахь ТС-ийн (1+3) хамтарсан хөтөлбөрт суралцагчийн нэг кредитийн үнэлгээ нь тухайн хөтөлбөрийг харьяалах бүрэлдэхүүн сургуулиудын нэг кредитийн үнэлгээгээр тогтоогдоно.

**Цагийн сургалтаар элсэн суралцаж буй оюутны сургалтын нэг кредитийн үнэлгээ нь  тухайн бүрэлдэхүүн сургуулийн бакалаврын сургалтын  нэг кредитийн үнэлгээг 1.2 коэффициентоор

***ШУТИС-д хэрэгжүүлж буй гадаадын их, дээд сургуулиудтай хамтарсан хөтөлбөрийн хүрээнд гадаад хэл дээр заагдаж буй хичээлийн нэг кредитийн үнэлгээ нь тухайн бүрэлдэхүүн сургуулийн бакалаврын сургалтыйн нэг кредитийн үнэлгээг 2.0 коэффициентоор

****Бакалаврын хөтөлбөрт суралцаж буй гадаад оюутны сургалтын нэг кредитийн үнэлгээ нь тухайн сургуулийн бакалаврын сургалтын нэг кредитийн үнэлгээг 1.2 коэффициентоор үржүүлсэнтэй тус тус тэнцэнэ. 

Төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга дээр: ST оюутны код /B англиар/, оюутны овог, нэр, регистрийг кирилл үсгээр, гар утасны дугаараа бичнэ.

Сургалтын бодлого, хөтөлбөрийн алба

 

2023-2024 оны хичээлийн жилд мөрдөх ШУТИС-ийн харьяа сургуулиудын сургалтын төлбөрийн 1 кредитийн үнэлгээ, төлбөрийн данс 

д.д Бүрэлдэхүүн сургууль Түвшин 1 кредитийн үнэлгээ (төгрөгөөр) Сургалтын төлбөр төлөх Хүлээн авагч байгууллагын нэр
2023-2024 оны хичээлийн жилд элссэн оюутан 2022-2023 оны хичээлийн жилд элссэн оюутан 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 оны хичээлийн жилд элссэн оюутан Банкны нэр Дансны дугаар
1 Эрдэнэт цогцолбор дээд сургууль бакалавр 111000 111000 111000 Капитрон банк 3007000002 Эрдэнэт цогцолбор дээд сургууль
магистрант 155400 155400 155400
докторант 210900 210900 210900
2 Өмнөговь аймаг дахь Технологийн дээд сургууль бакалавр 157274 146711   Капитрон банк 3017049352 Өм Технологийн дээд сургууль

Тайлбар:

**Цагийн сургалтаар элсэн суралцаж буй оюутны сургалтын нэг кредитийн үнэлгээ нь  тухайн бүрэлдэхүүн сургуулийн бакалаврын сургалтын нэг кредитийн үнэлгээг 1.2 коэффициентоор

Төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга дээр: ST оюутны код /англиар/, оюутны овог, нэр, регистрийг кирилл үсгээр, гар утасны дугаараа бичнэ.

Сургалтын бодлого, хөтөлбөрийн алба

Оюутан кредит шууд тооцох шалгалт өгөх :  
•    Оюутан тухайн хичээлийн талаарх мэдлэг, дадлага, чадвараа хангалттай гэж үзвэл кредит шууд тооцох 30 хүртэлх онооны шалгалтанд өөрийн хүсэлтээр орж болно. 
•    Оюутан шалгалтанд орохын өмнө тухайн хичээлийн үнэлгээний 30 хувийн төлбөрийг төлсөн байна.  жнь: S.CEM101 Харилцааны англи хэл 3 кр-ийн шалгалт өгөх бол 0,9 кр-ийн төлбөр төлнө. )
•    Кредит шууд тооцох шалгалтын оноог 3.33 коэффициентоор үржүүлэн уг хичээлийг бүтэн үнэлэх 100 хүртэл оноонд шилжүүлэх ба тухайн хичээлийн кредитийг оюутанд шууд олгоно. (жнь: S.CEM101 Харилцааны англи хэл-ний шалгалт өгч 25 оноо авбал 25*3,33=83.25 B- үнэлгээтэй болно. ). Хэрвээ шалгалтын дүнд сэтгэл хангалуун бус байвал тухайн хичээлийг сонгон судалж болно.
•    Оюутан хичээлийн жилийн нэг улиралд 3 хүртэл хичээлийн кредит шууд тооцох шалгалтанд орох эрхтэй.
•    Оюутан кредит шууд тооцох шалгалт өгөх хичээлийн бүртгэлээ бүрэлдэхүүн сургуулийн Сургалтын албанд I/15-19-ны хооронд хийлгэнэ. 
•    Кредит шууд тооцох шалгалт I/22-26-ны хооронд зохион байгуулагдана.
 

ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн ба харьяа сургуулиудын сургалтын албаны байршил

д.д Сургуулийн нэр Товчилсон нэр Утасны дугаар Байршил Газрын зураг
1 Барилга, архитектурын сургууль БАС 324590-2006 Хичээлийн 2-р байр 3 давхарт  309 тоот  Google map
2 Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль БУХС 70150433 Хичээлийн 5-р байр 1 давхарт 122 тоот  Google map
3 Гадаад хэлний сургууль ГХС 324590-2118 Хичээлийн 1-р байр 3 давхарт 325Б тоот  Google map
4 Геологи, уул уурхайн сургууль ГУУС 324590-2706 Хичээлийн 2-р байр 1 давхарт 22Б тоот Google map
5 Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль ДаТС 70374735 Дархан-Уул аймаг дахь ДаТС-ийн хичээлийн 1-р байр 2 давхарт 210 тоот   Google map
6 Механик, тээврийн сургууль МехТС 70110534 Хичээлийн 7-р байр 1 давхарт 110 тоот  Google map
7 Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль МХТС 70152333 Хичээлийн 6-р байр 1-р давхарт 108 тоот Google map
8 Эрдэнэт цогцолбор дээд сургууль ЭЦДС 75773318 Орхон аймаг дахь ЭЦДС-ийн хичээлийн 1-р байр 1 давхарт 110 тоот  Google map
9 Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль ҮТС 324590-2606 Хичээлийн 1-р байр 3 давхарт 300 тоот  Google map
10 Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль ХШУС 324590-2306 Хичээлийн 1-р байр 4 давхарт 400 тоот  Google map
11 Эрчим хүчний сургууль ЭХС 324590-2806 Хичээлийн 2-р байр 4 давхарт 412 тоот  Google map
12 Бизнесийн ахисан түвшний сургууль БАТС 70160608 Хичээлийн 5-р байр 4 давхарт Google map
13 Өмнөговь аймаг дахь технологийн дээд сургууль ӨмТДС 70534007 Өмнөговь аймаг дахь ТДС-ийн хичээлийн байр  
14 Коосэн технологийн коллеж КТК 77110096 Хичээлийн 8-р байр 3 давхарт  
15 Нээлттэй боловсролын төв НБТ   Хичээлийн 8-р байр 8 давхарт 802 тоот  Google map

2023-2024 оны хичээлийн жилд ШУТИС-д элсэгч оюутнуудын зөвлөх багш нар

д/д Салбар Мэргэжил Зөвлөх багшийн нэр Албан тушаал,
зэрэг цол
Багш код Утасны дугаар Майл хаяг Өрөө
  БАС
1 Инженерийн байгууламжийн салбар Авто замын барилга О.Эрхэмбаяр  Багш, Магистр A.RB12  95234758 erkhebayar.o@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-608
2 Гүүрийн барилга С.Хаснавч Ахлах багш, Доктор Ph.D A.RB03  91093377 s_khasnavch@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-608
3 Усны барилга, байгууламж Н.Болдбаатар Багш, Магистр A.WE25  99013381 n_boldbaatar@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-603
4 Усны нөөц, усжуулалт Н.Насанбаяр Ахлах багш, Доктор Ph.D A.WE10  89677878 nnasan_4@yahoo.com ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-204
5 Архитектурын салбар Архитектур Б.Жигжид Ахлах багш, Магистр A.AR10 99056709 jigjid.b@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  VIII  байр, 8-505
М.Тэргэл Багш, Магистр A.AR76 99666669 mtrglm@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-508
Б.Амаржаргал Дадлагажигч багш, Магистр A.AR78 91911997 amarjargalb@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-508
6 Барилгын инженерийн салбар Иргэний ба үйлдвэрийн барилга Б.Жавхлан Багш, Магистр A.SC38  94885001 bagsh_sc@yahoo.com ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-405
Д.Оюунгэрэл Багш, Магистр A.SC50  99734259 gerel_str@yahoo.com ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-408
Ж.Амарбаяр Багш, Магистр A.SC85  88109767 jamarbayar@yahoo.com ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-408
Б.Эрдэнэдаваа Багш, Магистр A.SC68  99909445 bi_ek_bna@yahoo.com ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-405
Ц.Цоггэрэл Ахлах багш, Доктор Ph.D A.SC84  94006388 tsoggerelt@gmail.com ШУТИС Хичээлийн  VIII  байр, 8-503
Иргэний ба үйлдвэрийн барилга /давхар, шууд/ Ж.Алтанцэцэг Ахлах багш, Доктор Ph.D A.SC16 99069154 jamts_altaa@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  T  байр, Т-102
Иргэний ба үйлдвэрийн барилга /эчнээ/ Э.Даваахүү Багш, Магистр A.SC89  88048886 davaakhuu@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-402
7 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи С.Сүнжидмаа Магистр A.SC99 86318689 s.sunjidmaa@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  Т  байр, Т-104
8 Хүрээлэн буй орчны инженерийн салбар Сантехникийн инженер Э.Амарбаясгалан Магистр A.WHE71 80055298 e.amarbayasgalan@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-208а
9 Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер Б.Билгүүн Ахлах багш, Доктор Ph.D A.WHE55  95048668 bbilguun@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-201
10 Ус хангамж, ус цэвэрлэгээ О.Мядаг Багш, Магистр A.WHE68  95273399 Myadag@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-205
11 Хаягдал боловсруулах технологи М.Тэргэл Багш, Магистр A.AR76 88504567 tegii.0101@gmail.com ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-205
  ЭХС
12 Цахилгаан техникийн салбар Цахилгаан системийн автоматжуулалт Ө.Баярмаа Багш, Магистр M.AU31 80097787 ubayarmaa@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  Т  байр, Т-401
13 Цахилгаан техникийн салбар Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт О.Ялалт Багш, Магистр M.EC44 88094285 o.yalalt@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-315
14 Цахилгаан техникийн салбар Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт 2+2 М.Бумбат Ахлах багш, Доктор Ph.D M.EC46 88969790 boka.bumbat@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-632
15 Дулааны инженерийн салбар Дулааны цахилгаан станцын инженерчлэл Д.Анударь Багш, Магистр M.PS21 99172406 anudari.d@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-418
16 Дулааны инженерийн салбар Дулааны цахилгаан станцын инженерчлэл 2+2 Х.Бөртжин Дадлагажигч багш, Магистр M.PS22 94095217 burtjin@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  Т  байр, Т-402
17 Дулааны инженерийн салбар Дулааны процессын автоматжуулалт Х.Цолмон Багш, Магистр M.TP07 99087684 kh.tsolmon@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-509
18 Дулааны инженерийн салбар Үйлдвэр хотын дулаан хангамж Б.Баяраа Багш, Магистр M.HD20 88001091 b.bayaraa@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-633
19 Дулааны инженерийн салбар Хөргөлтийн технологи ба Кондиционерын систем М.Оюун-Эрдэнэ Ахлах багш, Доктор Ph.D M.HD13 99077794 ouynerdene301@gmail.com ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-509
20 Дулааны инженерийн салбар Экологийн технологи Ё.Энх-Амгалан Багш, Магистр M.IE25 99082872 enhamgalan@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-633
21 Цахилгааны инженерийн салбар Цахилгааны инженер П.Эрхэмтөр Ахлах багш, Доктор Ph.D M.ES18 89014941 erkhemtur@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-631
22 Цахилгааны инженерийн салбар Цахилгаан хангамж Ц.Эрдэнэтуяа Багш, Магистр M.TD18 99124187 erdenetuya_ttt@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-14
23 Цахилгааны инженерийн салбар Цахилгаан хангамж 2+2 Ж.Нандагсамба Ахлах багш, Магистр M.HV03 99085196 namdagsamba@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-615
24 Шинэ, сэргээгдэх эрчим хүчний салбар Сэргээгдэх эрчим хүч М.Нүүдэл Багш, Магистр M.IE30 88080601 nuudel@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-633
25 Шинэ, сэргээгдэх эрчим хүчний салбар Сэргээгдэх эрчим хүч 2+2 Х.Сарангэрэл Ахлах багш, Доктор Ph.D, дэд профессор M.EC08 99087723 sarangerel@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-632
  ДАТС
26 Инженерчлэлийн салбар Бизнесийн удирдлага С.Алтанцоож Ахлах багш, Магистр N.IM10 99184966 altantsooj@stda.edu.mn ДАТС, II-307
27 Менежмент Л.Отгончимэг Багш, Магистр N.IM31 99026891 aaniukhai@stda.edu.mn ДАТС, II-307
28 Металлурги, металлын технологи Ц.Мөнхцэцэг Ахлах багш, Магистр N.MP09 99179044 munkhtsetseg@stda.edu.mn ДАТС, I-128
29 Машин үйлдвэрлэлийн технологи З.Лачинцэрэн Ахлах багш, Магистр N.MP08 99376918 zlachin@stda.edu.mn  ДАТС, I-128
30 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмжийн ашиглалт Ц.Баярмаа Багш, Магистр N.MP14 99374037 bayarmaa@stda.edu.mn ДАТС, I-221
31 Барилга замын машин төхөөрөмж Ц.Баярмаа Багш, Магистр N.MP14 99374037 bayarmaa@stda.edu.mn ДАТС, I-221
32 Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж М.Эрдэнэ-Очир Багш, Магистр N.MP16 99541129 erdeneochir@stda.edu.mn ДАТС, I-221
33 Технологийн салбар Хүнсний чанар аюулгүй байдал Г.Хишиг-Эрдэнэ Сургалтын мастер, Магистр N.MS20 99993702 hishig@stda.edu.mn ДАТС, I-312
34 Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи Н.Болорцэцэг Ахлах багш, Доктор Ph.D N.FT17 99399328 bolor@stda.edu.mn  ДАТС, II-206
35 Уул уурхайн ашиглалтын технологи Г.Ариунболд Багш, Магистр N.MI46 99393794 ariunbold@stda.edu.mn ДАТС, II-206
36 Барилгын инженерчлэл Т.Үдбал Сургалтын мастер, Магистр N.SI40 99972514 vdbal0327@gmail.com ДАТС, I-126
37 Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ Б.Уянга Багш, Магистр N.SI15 99068067 uyanga@stda.edu.mn ДАТС, II-110
38 Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер Н.Эрдэнэбаяр Багш, Магистр N.SI31 99098158 erdenebayar@stda.edu.mn  ДАТС, II-110
39 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи Д.Оюунбилэг Профессор, доктор Ph.D N.MS03 99085972 oyunbileg@stda.edu.mn ДАТС, I-127
40 Эрчим хүч, мэдээллийн технологийн салбар Дулааны цахилгаан станцын инженерчлэл Н.Мөнхзул Багш, Магистр N.EL30 89020004 munkhzul@stda.edu.mn ДАТС, II-106
41 Цахилгааны инженер Т.Сумъяа Багш, Магистр N.EL07 99396166 sumya@stda.edu.mn ДАТС, II-306
42 Программ хангамжийн инженер Ч.Түмэннасан Багш, Магистр N.IM26 99374481 ch.tumennasan@stda.edu.mn ДАТС, II-210
43 Цахилгаан системийн автоматжуулалт Ж.Бат-Эрдэнэ Ахлах багш, Магистр N.EL02 95843478 baterdene.j@stda.edu.mn ДАТС, I-118
44 Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт Ч.Сугаррагчаа Ахлах багш, Доктор Ph.D N.MI06 99134564 sugaraa@stda.edu.mn ДАТС, II-106
45 Суурь шинжлэх ухааны тэнхим Кибер аюулгүй байдал Х.Хүрэлтогоо Ахлах багш, Доктор Ph.D N.HU74 88458990 khureltogoo@stda.edu.mn ДАТС, I-322
46 Мэдээллийн систем М.Дэлгэрмаа Ахлах багш, Магистр N.NS05 99304480 delgermaa@stda.edu.mn ДАТС, I-322
47 Цахилгаан хангамж Э.Оролмаа Ахлах багш, Магистр N.NS16 99097329 orolmaa@stda.edu.mn ДАТС, I-117
48 Механик инженер П.Нямбаяр Ахлах багш, Магистр N.NS06 96379494 nyambayar@stda.edu.mn ДАТС, I-322
49 Авто замын барилга С.Одцэцэг Багш, Магистр N.NS24 99375271 odtsetseg@stda.edu.mn ДАТС, II-406
50 Арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи Д.Давхарбаяр Багш, Магистр N.HU60 99742424 davkharbayar@stda.edu.mn ДАТС, I-314
  ГУУС
51 Геологи, гидрогеологийн салбар Геологи Д.Хишигсүрэн Багш, Магистр C.GM32 99056835 khishgeed71@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  I  байр, 1-221а
52 Гидрогеологи Б.Наранчимэг Ахлах багш, Доктор Ph.D C.HG14 89062620 bnaraa@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  I  байр, 1-310
53 Геофизик Б.Ичинхорлоо Сургалтын мастер, Магистр C.ME51 99279591 ichinkhorloo@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  I байр, 1-428
54 Ашигт малтмалын эрэл, хайгуул Д.Хашбат Багш, Магистр C.ME56 99109116 khashbat.d@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  I  байр, 1-232а
55 Инженер, геологи, геотехник Б.Сийлэгмаа Ахлах багш, Доктор Ph.D C.HG17 88076960 siileg_hydro@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  I  байр, 1-309
56 Газрын тос, өрөмдлөгийн салбар Өрөмдлөгийн инженерчлэл Д.Ууганбаяр Сургалтын мастер, Магистр C.PE45 99251820 uuganbayard@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  I  байр, 1-311
57 Газрын тосны инженерчлэл Б.Сувд-Эрдэнэ Сургалтын мастер, Магистр C.PE27 88054435 suwdaab25@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  I  байр, 1-313б
58 Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн инженерчлэл В.Алимаа Ахлах багш, Доктор Ph.D C.PE02 99052511 alimaav@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  I  байр, 1-103
/1-104а/
59 Хийн инженерчлэл А.Баасанжаргал Ахлах багш, Доктор Ph.D C.PE06 99185616 a.baasanjargal@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  VIII  байр, 8-206
60 Уурхайн технологийн салбар Уул уурхайн ашиглалтын технологи Д.Ганзориг Багш, Магистр H.MI61 98026888 ganzorig.d@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-29б
61 Уул уурхайн геотехник Э.Орхон Дадлагажигч багш, Магистр H.MG02 99214221 orkhon.e@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-23б
62 Уул уурхайн маркшейдр Ж.Билгүүн Багш, Магистр H.GS40 99036606 bilguun@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  I байр, 1-233а
63 Геодезийн салбар Геодези Ө.Алтансүх Багш, Магистр H.GS44 99626015 altansukh@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  I  байр, 1-235
64 Геодези 2+2 С.Жаргалмаа Багш, Магистр H.GS48 88117092 sjargalmaa@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  I  байр, 1-227
65 Газар зохион байгуулалт Б.Гантулга Ахлах багш, Доктор Ph.D H.GS18 99141733 blgnsrn@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  I  байр, 1-227
66 Эрдэс боловсруулалт, инженерчлэлийн салбар Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи Ч.Болормаа Багш, Магистр H.MP27 99120022 chbolor@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-201
67 Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж Д.Гэрэлт-Од Дэд профессор, Доктор Ph.D H.EM13 99121594 gereltod@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-212
68 Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт С.Эрдэнэцэцэг Ахлах багш, Магистр Н.EL11 96016366 erdenetsetseg_s@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-216
69 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй Б.Долзодмаа Ахлах багш, Доктор Ph.D H.SH05 88081158 Dolzodmaa@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-217
  МХТС
70 Компьютерын ухаан Программ хангамжийн инженерчлэл Ж.Алимаа  Ph.D, дэд профессор F.SW43 99051803 alimaaj@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  VI  байр, МХТС,  6-304
71 Компьютерын ухаан Хиймэл Оюун Ухаан Б.Алтантуяа Багш, Магистр D.SW41 99001125 altantuya.b@must.edu.mn  ШУТИС Хичээлийн  VI  байр, МХТС, 6-304
72 Компьютерын ухаан Компьютерын ухаан Г. Ганбат Ахлах багш, Доктор Ph.D J.SW10 99999467 ganbatg@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  VI  байр, МХТС, 6-304
73 Электроник Электроникийн инженерчлэл Б.Бат-Эрдэнэ Багш, Магистр F.EE25 88196432 bat-erdene@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  VI  байр, МХТС, 6-311
74 Электроник Робот ба хиймэл оюун ухаан Х.Уянгаа Багш, Магистр J.ES07 99062394 uyangaakh@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  VI  байр, МХТС, 6-224
75 Мэдээллийн технологи Мэдээллийн технологи Л.Болор Багш, Магистр F.IT40 99150194 bolor_lk@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  VI  байр, МХТС, 6-312
76 Мэдээллийн технологи Мэдээллийн систем Ө.Сүх-Очир Ахлах багш, Магистр J.IS04 91181181 sukhochir@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  VI  байр, МХТС, 6-312
77 Мэдээллийн технологи Өгөгдлийн ухаан А.Түвшинбаяр Ахлах багш, Доктор Ph.D J.IT43 99172033 tuvshinbayar@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  VI  байр, МХТС, 6-312
78 Холбоо Мэдээлэл холбооны сүлжээний инженерчлэл Д.Долгорсүрэн Ахлах багш, Магистр J.TC08 88888843 dolgorsuren@must.edu.mn  ШУТИС Хичээлийн  VI  байр, МХТС, 6- 128 
79 Холбоо Утасгүй холбооны  инженерчлэл Б.Пүрэвцэрэн Ахлах багш, Доктор Ph.D J.RC31 88772860 purevtseren_b@must.edu.mn  ШУТИС Хичээлийн  VI  байр, МХТС, 6-321 
80 Холбоо Iot /зүйлсийн интернэт/ технологи П.Нямсүрэн Ахлах багш, Доктор Ph.D J.TC14 91109120 nyamsuren@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  VI  байр, МХТС, 6-117
81 Холбоо Мультимедиа технологи Р.Баярмаа Багш, Доктор Ph.D J.RC28 99121097 bayarmaaaa@gmail.com ШУТИС Хичээлийн  VI  байр, МХТС,, 6-212 
82 Холбоо Мэдээлэл холбооны сүлжээний инженерчлэл /ОХУ-тай хамтарсан 2+2/ Ц.Ариунаа Ахлах багш, Магистр J.TC13 85113021 optic2009@yahoo.com ШУТИС Хичээлийн  VI  байр, МХТС, 6-117
83 Холбоо Утасгүй холбооны  инженерчлэл /ОХУ-тай хамтарсан 2+2/ Ц.Ариунаа Ахлах багш, Магистр J.TC13 85113021 optic2009@yahoo.com ШУТИС Хичээлийн  VI  байр, МХТС, 6-117
84 Мэдээллийн Сүлжээ, Аюулгүй байдал Кибер аюулгүй байдал /БНСУ-тай хамтарсан 2+2/ Б.Мөнхбаяр Салбарын эрхлэгч, Доктор Ph.D D.HW08 99007493 munkhbayar.b@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  VI  байр, МХТС, 6-305
85 Мэдээллийн Сүлжээ, Аюулгүй байдал Кибер аюулгүй байдал Г.Баяр Ахлах багш, Магистр J.IT22 99084860 bayar@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  VI  байр, МХТС,, 6-317
86 Мэдээллийн Сүлжээ, Аюулгүй байдал Компьютерын сүлжээ Ц.Манлайбаатар Багш, Магистр J.IN11 99034834 manlaibaatar@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  VI  байр, МХТС, 6-310
  МЕХТС
87 Техникийн механикийн тэнхим Механик инженерчлэл Х Гангэрэл
Ш.Далхжав 
Багш, Магистр
Ахлах багш, Магистр
E.TM27 E.TM25 88085332 99099333 dalkhjav_cdio@must.edu.mn gangaa243@gmail.com ШУТИС Хичээлийн  VII  байр, МEХТС, 7-401
88 Техникийн механикийн тэнхим Механик инженерчлэл Ханбат 2+2 Х.Батбаяр Профессор, Доктор Ph.D E.TM31 86075099 batbayarkh@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  VII  байр, МEХТС, 7-225
89 Техникийн механикийн тэнхим Механик инженерчлэл Сөүл 2+2  П.Цэрэнчимэд Дэд профессор, Доктор Ph.D E.TM35 91929307 Tserenchimed.p@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  VII  байр, МEХТС, 7-403
90 Техникийн механикийн тэнхим Механик инженерчлэл  Сүн Чон Хян2+2 Б.Орлого Багш, Магистр E.TM100 99223610 b_orlogo@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  VII  байр, МEХТС, 7-401
91 Машин үйлдвэрлэлийн салбар Машин үйлдвэрлэлийн технологи Ц.Оюунцэцэг Ахлах багш, Магистр G.MP06 99181083 oyunaa4376@yahoo.com ШУТИС Хичээлийн  VII  байр, МEХТС, 7-220
92 Машин үйлдвэрлэлийн салбар Металлурги, металлын технологи Л.Тэлмэнбаяр Дэд профессор, Доктор Ph.D G.MP19 89917141 telmenbayar@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  VII  байр, МEХТС, 7-223
93 Машин үйлдвэрлэлийн салбар Соёлын биет өвийн хадгалалт, хамгаалалтын технологи Л.Тэлмэнбаяр Дэд профессор, Доктор Ph.D G.MP19 89917141 telmenbayar@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  VII  байр, МEХТС, 7-223
94 Тээврийн салбар Авто хөдөлгүүрийн механик инженерчлэл А.Эрдэнэтуяа Ахлах багш, Магистр G.AM06 96880183 erdenetuya@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  VII  байр, МEХТС, 7-226
95 Тээврийн салбар Авто инженерчлэл А.Эрдэнэтуяа Ахлах багш, Магистр G.AM06 96880183 erdenetuya@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  VII  байр, МEХТС, 7-226
96 Тээврийн салбар Зүтгүүр, вагоны инженер Ж.Азжаргал Ахлах багш, Доктор Ph.D, дэд профессор G.CE08 99548877 azjargal@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  VII  байр, МEХТС, 7-126д
97 Тээврийн салбар Нисэх техникийн механик Г.Амармэнд Ахлах багш, Доктор Ph.D   G.AH20 99061959 amarmend@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  VII  байр, МEХТС, 7-215
98 Тээврийн салбар Авионик Г.Амармэнд Ахлах багш, Доктор Ph.D  G.AH20 99061959 amarmend@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  VII  байр, МEХТС, 7-215
99 Тээврийн салбар Логистик менежмент Б.Батбаяр Ахлах багш, Доктор Ph.D G.TL08 99016470 btbyrb@yahoo.com ШУТИС Хичээлийн  VII  байр, МEХТС, 7-304
100 Тээврийн салбар Төмөр замын тээврийн удирдлага, зохион байгуулалт Б.Батбаяр Ахлах багш, Доктор Ph.D G.TL08 99016470 btbyrb@yahoo.com ШУТИС Хичээлийн  VII  байр, МEХТС, 7-304
101 Механик мехатроникийн салбар Барилга замын машин төхөөрөмж Г.Ганбаатар Багш, Магистр G.IM07 99908148 gbr_0707@must.edu.mn  ШУТИС Хичээлийн  VII  байр, МEХТС, 7-116
102 Механик мехатроникийн салбар Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмжийн ашиглалт Г.Ганбаатар Багш, Магистр G.IM07 99908148 gbr_0707@must.edu.mn  ШУТИС Хичээлийн  VII  байр, МEХТС, 7-116
103 Механик мехатроникийн салбар Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт О.Болор Ахлах багш, Магистр G.ME22 99771472 bolor_cdio@must.edu.mn  ШУТИС Хичээлийн  VII  байр, МEХТС, 7-118
104 Механик мехатроникийн салбар Машины электрон систем О.Болор Ахлах багш, Магистр G.ME22 99771472 bolor_cdio@must.edu.mn  ШУТИС Хичээлийн  VII  байр, МEХТС, 7-118
  ГХС
105 Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбар Гадаад хэлний орчуулга /Англи хэл/ Ц.Солонго Багш, Магистр B.ES79 99717905 sts@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  II  байр, 2-608
106 Ази судлал Гадаад хэлний орчуулга /Солонгос хэл/ Ц.Отгон Багш, Магистр B.RS47 91909051 tseotgoo@yahoo.com  ШУТИС Хичээлийн  II  байр,  2-610
107 Гадаад хэлний орчуулга /Япон хэл/ Т.Солонго Багш, Доктор Ph.D B.JS34 96970240 solongoo@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  I  байр,  1-325а
108 Гадаад хэлний орчуулга /Хятад хэл/ Б.Дэлгэрмаа Багш, Доктор Ph.D B.RS91 86005860 dima_1228@gmail.com  ШУТИС Хичээлийн  I  байр,  1-325а
  ҮТС
109 Дизайны салбар Хувцасны дизайн  П.Болормаа  Ахлах багш, Магистр I.FD20 88063225 Boko_82@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  IV  байр, ҮТС,  4-315
110 Дизайны салбар Хэвлэлийн график дизайн Б.Батнаран Багш, Магистр I.CD35 96016051 batnaran@must.edu.mn  ШУТИС Хичээлийн  IV  байр, ҮТС, 4-216
111 Дизайны салбар График дизайн Г.Халиун Багш, Магистр I.CD47 99704105 gkhaliun@must.edu.mn  ШУТИС Хичээлийн  IV  байр, ҮТС, 4-216
112 Дизайны салбар Үйлдвэрлэлийн дизайн Ц.Мөнхмандах Ахлах багш, Магистр I.WS05 96064656 munkhmandah_ts@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  IV  байр, ҮТС, 4-200
113 Дизайны салбар Интерьер дизайн  К.Жанбота Ахлах багш, Магистр I.ID16 88007102 janbota_k@must.edu.mn ШУТИС  ШУТТөв номын сан, E-14
114 Хүнсний инженерчлэлийн салбар  Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи  О.Гансайхан  Ахлах багш, Доктор Ph.D, дэд профессор L.FT23 99133209 gansaihan_o@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  I байр, 1-637
115 Хүнсний инженерчлэлийн салбар  Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи  С.Сэржмядаг  Ахлах багш, Доктор Ph.D L.FP14 99000340 s.serjmyadag@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  I байр, 1-237
116 Хүнсний инженерчлэлийн салбар  Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж Ө.Одгэрэл Ахлах багш, Доктор Ph.D L.FM17 99075157 u.odgerel@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  I байр, 1-237
117 Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар  Биотехнологи Б.Арвинбаяр Ахлах багш, Магистр L.FB32 99885538 arvinbayar@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  I байр, 1-437
118 Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар  Микробиологи Б.Арвинбаяр Ахлах багш, Магистр L.FB32 99885538 arvinbayar@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  I байр, 1-437
119 Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар  Хоол зүй, шим судлал Н.Сугар  Багш, Магистр L.FP23 94112596 n_sugar@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  I байр, 1-537
120 Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар  Хүнсний чанар, аюулгүй байдал  Г.Төрмөнх Ахлах багш, Доктор Ph.D  L.FB24 99031823 turmunkh_g@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  I байр, 1-437
121 Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи, инженерчлэлийн салбар  Мод боловсруулах үйлдвэрлэлэийн технологи А.Тунгалаг Ахлах багш, Доктор Ph.D I.WS26 99667443 a.tungalag@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  IV  байр, ҮТС, IV -120 / Нэхмэлийн хүрээлэн 11-204/
122 Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи, инженерчлэлийн салбар  Ойн инженерчлэл Б.Баярцэцэг  Ахлах багш. Доктор Ph.D, дэд профессор I.WS22 99903723 bayartsetseg@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  IV  байр, ҮТС, IV -120 /Нэхмэлийн хүрээлэн 11-204/
123 Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи, инженерчлэлийн салбар  Хэвлэл, медиа үйлдвэрлэлийн технологи  Ү.Батжаргал Багш, Магистр I.LI14 86941194 batjargalu@must.edu.mn  ШУТИС Хичээлийн  IV  байр, ҮТС, 4-318
124 Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи, инженерчлэлийн салбар  Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи, загвар зохион бүтээлт Д.Буяндэлгэр  Дэд профессор, доктор Ph.D I.FD03 99168340 dbuyandelger@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  IV  байр, ҮТС, 4-215
125 Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи, инженерчлэлийн салбар  Арьсны боловсруулалтын технологи  М.Баяр Салбарын эрхлэгч, доктор Ph.D, дэд профессор I.CT03 88081367 my_bayar@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  IV  байр, ҮТС, 4-207
126 Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи, инженерчлэлийн салбар  Арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи  М.Баяр Салбарын эрхлэгч, доктор Ph.D, дэд профессор I.CT03 88081367 my_bayar@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  IV  байр, ҮТС, 4-207
127 Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи, инженерчлэлийн салбар  Хөнгөн үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж  Д.Пүрэвмагнай Ахлах багш, Магистр I.LI11 96638295 magnai@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  IV  байр, ҮТС, 4-319
128 Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи, инженерчлэлийн салбар  Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи  Р.Мядагмаа Дэд профессор, Доктор Ph.D I.TI05 99037112 myadagmaa@must.edu.mn  ШУТИС Хичээлийн  IV  байр, ҮТС, IV-120 /Ой модны хүрээлэн 10-311/
  БУХС
129 Бизнесийн удирдлага Санхүү Д.Отгонсүрэн Багш, Магистр D.BA39 91818800; 88551013 otgonsuren367@gmail.com  ШУТИС, V байр, БуХС-309 тоот
130 Бизнесийн удирдлага Бизнесийн удирдлага Б.Мөнхчимэг Ахлах багш, Магистр D.BA097 88115919; 99120181 munkhchimeg@must.edu.mn  ШУТИС, V байр, БуХС-401 тоот
131 Бизнесийн удирдлага Бизнесийн удирдлага 2+2 Ч.Нямбаяр Ахлах багш, Магистр H.MI34 99120181 nyambayar@must.edu.mn   ШУТИС, V байр, БуХС-204 тоот
132 Бизнесийн удирдлага Хүний нөөцийн менежмент Д.Ариунжаргал Ахлах багш, Магистр D.PT39 99880194 ariunjargal@must.edu.mn  ШУТИС, V байр, БуХС-204 тоот
133 Бизнесийн удирдлага Маркетинг Г.Цолмон Ахлах багш, Магистр I.TM24 96602600 tsolmon07@must.edu.mn  ШУТИС, V байр, БуХС-202 тоот
134 Технологийн менежмент Аялал жуулчлалын менежмент  Ж.Баасангэрэл Багш, Магистр K.SS66 99045142 jbaasangerel@gmail.com ШУТИС, V байр, БуХС 3 давхар 307 тоот
135 Технологийн менежмент Менежмент М.Заяа Дэд профессор, Доктор Ph.D D.PT32 95081094 88081094 zaya@must.edu.mn ШУТИС, V байр, БуХС 3 давхар 301 тоот
136 Технологийн менежмент Үйлдвэрлэлийн менежмент Т.Сүмжидмаа Ахлах багш, Доктор Ph.D H.MI35 88037359 sumjidmaa@must.edu.mn ШУТИС, V байр, БуХС- 3 давхар 301 тоот
137 Нийгмийн ажил  Нийгмийн ажил  Н.Нямдорж Ахлах багш, Доктор Ph.D K.SS28 99855519 nyamaa89@gmail.com ШУТИС, V байр, БуХС- 3 давхар 403 тоот
138 Нийтийн удирдлага Нийтийн удирдлага А.Болормаа Дэд профессор, Доктор Ph.D D.PT16 91114774 a.bolormaa@must.edu.mn ШУТИС, V байр, БуХС- 3 давхар 402 тоот
139 Олон нийттэй харилцах ажил  Олон нийттэй харилцах ажил  Ж.Буянхишиг Багш, Магистр K.SS67 99079520 j.buyankhishig@must.edu.mn ШУТИС, V байр, БуХС- 3 давхар 402б тоот
140 Байгууллагын сэтгэл судлал  Байгууллагын сэтгэл судлал  Н.Ариунтуяа Дэд профессор, Доктор Ph.D, дэд профессор K.SS19 99078399 ariuntuya.n@ must.edu.mn  ШУТИС, V байр, БуХС- 3 давхар 212 тоот
  ХШУС
141 Химийн инженерчлэлийн салбар Химийн инженерчлэл  Ч.Гүнчин Багш, Магистр F.CT64 99853625 gunchin@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн  I байр, 1-119
142 Химийн инженерчлэл 2+2 Г.Бадрал Багш, Доктор Ph.D F.CT49 86196070 badral@must.edu.mn  ШУТИС Хичээлийн  I байр, 1-119
143 Материал судлал, инженерчлэл Г.Саран Дэд профессор, Доктор Ph.D F.MS98 99127048 gsaran@must.edu.mn  ШУТИС Хичээлийн T байр, Т-403
144 Газрын тосны боловсруулалтын технологи Э.Бат-Эрдэнэ Ахлах багш, Доктор Ph.D F.CT63 99748003 et_baterdene@must.edu.mn  ШУТИС Хичээлийн T байр, Т-304
145 Нүүрсний тосны боловсруулалтын технологи Э.Бат-Эрдэнэ Ахлах багш, Доктор Ph.D F.CT63 99748003 et_baterdene@must.edu.mn  ШУТИС Хичээлийн T байр, Т-304
146 Химийн боловсруулалтын технологи Э.Бат-Эрдэнэ Ахлах багш, Доктор Ph.D F.CT63 99748003 et_baterdene@must.edu.mn  ШУТИС Хичээлийн T байр, Т-304
147 Физикийн тэнхим Наношинжлэх ухаан инженерчлэл Г.Цэрмаа Ахлах багш, Доктор Ph.D, дэд профессор F.PH72 99146855 tsermaa_g@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн I байр, 1-405
148 Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл /дотоод, хамтарсан/ О.Энхцолмон Дэд профессор,  Доктор Ph.D F.PH88 99173488 enkhtsolmon@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн I байр, 1-407
149 Хэрэглээний физик Т.Энхтуяа Багш, Доктор Ph.D F.PH52 89985805 enkhtuya@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн I байр, 1-405
150 Математикийн тэнхим Статистик /герман хэл дээрх/ Ү.Ариунаа Ахлах багш, Доктор Ph.D E.MT32 99737368 ariunaa@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн I байр, 1-419
151 Статистик /дотоод, хамтарсан/ Л.Бурмаа Багш, Магистр E.MT68 96668047 burmaa.l@must.edu.mn ШУТИС Хичээлийн I байр, 1-413
  Өмнөговь аймаг дахь Технологийн дээд сургууль
152 Сургалт, чанарын алба Уул уурхайн ашиглалтын технологи М.Цэрэнтогтох Сургалтын менежер, Магистр Y.AA51 88075209 Tseto0305@gmail.com Өмнөговь аймаг, Багш хөгжлийн ордон 508 тоот
153 Сургалт, чанарын алба Цахилгааны инженер  М.Цэрэнтогтох Сургалтын менежер, Магистр Y.AA51 88075209 Tseto0305@gmail.com Өмнөговь аймаг, Багш хөгжлийн ордон 508 тоот
154 Сургалт, чанарын алба Мэдээллийн технологи М.Цэрэнтогтох Сургалтын менежер, Магистр Y.AA51 88075209 Tseto0305@gmail.com Өмнөговь аймаг, Багш хөгжлийн ордон 508 тоот

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн элсэлтийн бүртгэл, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх “Call Center” 77111757

2023-2024 оны хичээлийн жилд мөрдөх ШУТИС-ийн бакалаврын ЦАГИЙН (эчнээ, орой) сургалтын төлбөрийн 1 кредитийн үнэлгээ, бакалаврын хөтөлбөрийн гадаад оюутны сургалтын төлбөрийн 1 кредитийн үнэлгээ төлбөр төлөх данс

Бүрэлдэхүүн сургууль 1 кредитийн үнэлгээ (төгрөгөөр) Сургалтын төлбөр төлөх Хүлээн авагч байгууллагын нэр
2023-2024 оны хичээлийн жилд элссэн оюутан 2022-2023 оны хичээлийн жилд элссэн оюутан 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 оны хичээлийн жилд элссэн оюутан Банкны нэр Дансны дугаар
Барилга, архитектурын сургууль 188728.8 176053.2 134010 ХХБ 800024747 Барилга Архитектурын Сургууль
Геологи, уул уурхайн сургууль 188728.8 176053.2 134010 Голомт банк 8115007020 ШУТИС ГУУС
Механик, тээврийн сургууль 188728.8 176053.2 134010 Голомт банк 8115103646 ШУТИС МЕХАНИК, ТЭЭВРИЙН СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, холбоо технологийн сургууль 188728.8 176053.2 134010 ХХБ 2611184513 ШУТИС МХТС
Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль 188728.8      134010 Голомт банк 8115007021 ШУТИС ҮТС
Эрчим хүчний сургууль 188728.8 176053.2 134010 Голомт банк 8115007022 ШУТИС ЭХС
Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль 184572 172174.8 131058 ХХБ 2611184512 ШУТИС БУХС
Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль 164826 153756 117036 Голомт банк 8115007023 ШУТИС ХШУС
Гадаад хэлний сургууль 164826 153756 117036 Голомт банк 8115007025 ШУТИС ГАДААД ХЭЛНИЙ СУРГУУЛЬ
Дархан-Уул аймаг дахь технологийн сургууль 155568 110576.4 110576.4 Голомт банк 4301068352 ШУТИС ДАТС

Төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга дээр:

ST оюутны код /B англиар/, оюутны овог, нэр, регистрийг кирилл үсгээр, гар утасны дугаараа бичнэ.

Сургалтын бодлого, хөтөлбөрийн алба