5 -р бүлгийн мэргэжил сонголт эхлэхэд

үлдлээ!

Мэргэжил сонголтын хуваарь Мэргэжил сонгох зааварчилгаа (программтай ажиллах)

ШУТИС-ИЙН БАКАЛАВРЫН ЭЛСЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖ
МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ БУСАД МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ